Te haerenga o Koha – Kathryn Tyree & Chris Cormack #open17

(Mehemea he hē i ēnei tuhituhi, nāku te hē!)

I te tau 1999 ka timata a Koha. He raru kei te haere – ko te tau 2000 (Y2K). Ka pakaru ngā pūmanawa whakapukapuka katoa, nā, ka puta a Koha. Inaianei 15,000 ngā wharepukapuka, 300 ngā kaituhi.

Ia tau ia tau kei te hui ngā kaituhi (Kohacon) – ko Wīwī te wahi tuatahi. Ko USA te wahi tuarua, ko Aotearoa te wahi tuatoru. I tēnei tau, ko Piripini te wahi o te hui.

“He rau ringa e oti ai”. Ko te hapori Koha, he whānau whānui.

“Nāku te rourou, nāu te rourou, ka ora ai te iwi.”

He taniwha kei roto i tēnei kōrero: kei hea tō tātou mātauranga, a, te mātauranga o tō tātou hāpori? Ki te USA, ki a Aotearoa rānei?

Ngā kōrero harikoa hoki: nā maha ngā wharepukapuka iti, ka install i a Koha. Ka awhi ngā tangata whenua o Aotearoa ki ngā tangata whenua o Nunavut.


Nāku tētahi patai mō FOLIO – kei te mahi a Catalyst ki tēnei kaupapa. Ki tēnei wā kei te kōrero a Koha ki a Mahara, ki a Moodle, ki a ngā pūmanawa atu hoki. Ko te tumanako o FOLIO, ka kōrero a Koha kia a FOLIO, a ka kōrero a FOLIO ki a ngā pūmanawa atu katoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.